Jul 19, 2019   12:19 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce
Title of topic in English: Revitalization of the public spaces of Tomášovce village
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je spracovanie konceptu verejných priestorov obce Tomášovce vrátane väzby na jej extravilán a návrh ich urbanisticko-architektonického riešenia. Zadanie tak postihuje mierku celého sídla, jeho vybraných - rozvojových častí, ako aj detailné riešenie samotných verejných priestorov. Súčasťou výstupov diplomovej práce bude "manuál" - systém regulácie existujúcich i novo navrhovaných verejných priestorov a priľahlej urbanistickej štruktúry.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-URB Urban Design -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.