20. 9. 2019  8:00 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce
Názov témy anglicky: Revitalization of the public spaces of Tomášovce village
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovanie konceptu verejných priestorov obce Tomášovce vrátane väzby na jej extravilán a návrh ich urbanisticko-architektonického riešenia. Zadanie tak postihuje mierku celého sídla, jeho vybraných - rozvojových častí, ako aj detailné riešenie samotných verejných priestorov. Súčasťou výstupov diplomovej práce bude "manuál" - systém regulácie existujúcich i novo navrhovaných verejných priestorov a priľahlej urbanistickej štruktúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-URB urbanizmus-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.