17. 10. 2019  4:29 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia
Názov témy anglicky: Elimination of thermal load of production hall by air-ventilating system combinated with natural methods of cooling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Abstrakt: Témou práce je výpočet tepelnej záťaže budovy a jednak podľa normy, jednak základnými fyzikálnymi metódami. Na základe toho navrhnúť vzduchotechnický systém vetrania resp odvodu tepla, pričom do systému bude zapojená adiabatická chladiaca jednotka, pracujúca na báze ochladzovania vzduchu voľným odparom vody alebo pomocou vodných chladiacich veží. Hala bude situovaná v klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.