16. 10. 2019  12:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum vybraných charakteristík procesu rezania
Názov témy anglicky: Research of selected characteristics of the cutting process
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Anotácia: Téma je zameraná na výskum vybraných charakteristík procesu rezania ako sú napr. rezné sily, koreň triesky, hádzanie nástroja, teplota rezania, tuhosť a pod.
Anotácia anglicky: The topic is focused on the research of selected characteristics of the cutting process, cutting force, chisel root, throwing tool, cutting temperature, stiffness, and the likObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály