20. 9. 2019  12:22 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie príčiny poškodenia čapu na podvozok koľajových vozidiel
Názov témy anglicky: Determination of the cause of damage to the pin for chassis of a rail vehicles
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na určenie príčin poškodenia čapov na podvozky koľajových vozidiel v procese ich montáže. Na ich určenie bude potrebné realizovať makroskopickú a mikroskopickú analýzu, analýzu chemického zloženia a meranie mikrotvrdosti na stanovenie prekalenia určitej časti povrchu čapu indukčným kalením.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MI materiálové inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.