Jul 16, 2019   4:04 a.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv drsnosti povrchu základných materiálov na priľnavosť PVD povlakov
Title of topic in English: Influence of surface roughness of the base materials on the adhesion of PVD coatings
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Summary: Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním vplyvu drsnosti povrchu základných materiálov (substrátov) na priľnavosť PVD povlakov AlTiN. V rámci experimentálnej časti sa bude hodnotiť správanie sa povlakov z hľadiska adhézie a odolnosti voči opotrebeniu. AlTiN povlaky budú nanášané na substráty s odlišnou drsnosťou ich povrchov. Depozícia povlakov sa uskutoční prostredníctvom metódy oblúkového vákuového naparovania s bočne umiestnenými rotujúcimi katódami (LARC). Ako základný materiál bude použitá rýchlorezná nástrojová oceľ HSS6-5-2-5 (19 852 STN 41 9852).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.