26. 8. 2019  0:10 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Fluórované heterocyklické zlúčeniny
Názov témy anglicky: Fluorinated heterocyclic compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Anotácia: 1. Literárna rešerž 2. Príprava a vlastnosti prekurzorov fluórovaných heterocyklov 3. Príprava fluórovaných heterocyklických zlúčenín 4. Spektrálne a biologické vlastnosti fluórovaných heterocyklických zlúčenín
Anotácia anglicky: 1. Literature survey 2. Preparation and properties of fluorinated heterocycles 3. Preparation of fluorinated heterocyclic compounds 4. Spectral and biological properties of fluorinated heterocyclic compoundsObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ORGCH organická chémia-- nezadané -- -- nezadané --