20. 8. 2019  20:14 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Fluórované chinolóny - ich príprava a vlastnosti
Názov témy anglicky: Fluorinated quinolones - their preparation and properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Anotácia: 1. Literárna rešerž 2. Príprava a vlastnosti prekurzorov fluórovaných chinolónov 3. Príprava fluórovaných chinolónov 4. Tautoméria chinolónov 5. Fyzikálno-chemické a spektrálne vlastnosti chinolónov
Anotácia anglicky: 1. Literary survey 2. Preparation and properties of the precursors of fluorinated quinolones 3. Preparation of the fluorinated quinolones 4. Tautomerism of the quinolones 5. Physico-chemical and spectral properties of the quinolonesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ORGCH organická chémia-- nezadané -- -- nezadané --