Jul 22, 2019   11:38 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rast a vlastnosti GaN štruktúr
Title of topic in English: Growth and properties of GaN structures
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Summary: Predmetom práce bude rast a vyšetrovanie vlastností epitaxných vrstiev na báze GaN narastených pomocou chemickej depozície z kovovo-organických pár. GaN je v súčastnosti asi najdynameckejšie sa rozvýjajúcim materiálom v polovodičovom priemysle, ktorého výskum v nedávnej dobe viedol k udeleniu Nobelovej ceny (modré resp. biele LED diódy). V súčastnosti je predmetom intenzívneho záujmu z hladiska aplikácií vo výkonovej a automobilovej elektronike. Špičkové parametre súčiastok sú očakávané v oblasti telekomunikácie, transferu dát a vojenskej technike. Študent sa oboznámi s technikou rastu na strategickom komerčnom zariadení fi. AIXTRON. Materiálový výskum bude zahŕňat viaceré techniky na posúdenie štrukturálnych, elektrických a optických vlastností narastených epitaxných vrstiev. Predpokladá sa návrh automatizácie experimentu a následná samostatná analýza vlastností materiálu narasteného pri rôznych podmienkach. Školiteľ: Ing. Ján Kuzmík, DrSc. Miesto vypracovania: Elektrotechnický ústav SAV, BratislavaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.