20. 7. 2019  7:23 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Korózne praskanie zliatin na báze zinku
Název tématu anglicky: Stress-corrosion cracking of Zn based alloys
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať prípravou odlievaných vzoriek na báze Zn vhodných pre korózne skúšky v testovacom prostredí H2O a vodného roztoku NaCl. Na analýzu vzoriek budú použite termické metódy merania teplôt fázových premien. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza sa vykoná pomocou svetelnej mikroskopie .Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MI materiálové inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.