16. 7. 2019  0:00 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Korózne praskanie zliatin na báze zinku
Názov témy anglicky: Stress-corrosion cracking of Zn based alloys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Gabalcová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude zaoberať prípravou odlievaných vzoriek na báze Zn vhodných pre korózne skúšky v testovacom prostredí H2O a vodného roztoku NaCl. Na analýzu vzoriek budú použite termické metódy merania teplôt fázových premien. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza sa vykoná pomocou svetelnej mikroskopie .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MI materiálové inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.