21. 10. 2020  14:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
Názov témy anglicky: Boronizing and study of structure of borided cast iron
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
bolo prezentovane na BP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.