Oct 15, 2019   7:06 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza degradácie supravodivých pások v dôsledku nanášania stabilizačných vrstiev
Title of topic in English: Analysis of degradation of superconducting tapes due to coating of thermal stabilization layer
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Summary: Táto práca bude vypracovaná v rámci projektu H2020 FASTGRID. Kritické prúdy (Ic) niektorých supravodivých pások degradujú po dodatočnom nanesení kompozitnej vrstvy z epoxidu a SiC prášku, ktorá slúži na tepelnú stabilizáciu supravodivej pásky počas obmedzovania skratových prúdov v daných zariadeniach. Ako výstup práce sa očakáva podrobná analýza pomocou svetelnej mikroskopie pôvodných a upravených supravodivých pások s podozrením na existujúce defekty v striebornej vrstve supravodivej pásky, cez ktorú je epoxid v priamom kontakte so supravodičom a môže spôsobovať jeho degradáciu. 2018-2019Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MI Materials Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.