May 26, 2019   5:27 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza spájkovaných spojov supravodivých pások
Title of topic in English: The analysis of soldered joints of superconducting tapes
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková
Summary: Dobré spájkované spoje supravodivých pások s nízkym prechodovým odporom je stále aktuálna téma v oblasti aplikácií supravodivosti z dôvodu spájať pásky do väčších celkov. Táto práca bude vypracovaná v rámci projektu VEGA 1458. Supravodivé pásky sa budú spájať prostredníctvom 2 typov bezolovnatých spájok, ktoré sú vo forme tenkých pásikov a umožňujú vytvoriť čo najtenšie prechodové vrstvy. Pripravené spoje budú podrobené tepelnému cyklovaniu. Vplyv tohto namáhania na vlastnosti spájkovaného spoja bude vyhodnotený prostredníctvom mikroštruktúrnej analýzy spoja v priečnom reze.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.