Jul 23, 2019   7:37 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Polohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramena
Title of topic in English: Position control for stabilizing the swing arm
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Summary: Cieľom práce je zostrojiť výkyvné rameno s možnosťou rotácie vo vertikálnej rovine. Na ramene má byť inštalované pohybujúce sa protizávažie, ktorého polohou sa bude stabilizovať rameno vo vodorovnej polohe. Protizávažie bude uložené v lineárnom vedení a jeho poloha bude ovládaná elektromotorom pomocou remeňového prevodu. Navrhnuté riadenie pre polohovanie protizávažia má zabezpečiť udržanie ramena vo vodorovnej polohe pri jeho zaťažovaní. Úlohy: 1. Realizujte konštrukčný návrh výkyvného ramena s pohyblivým protizávažím. 2. Navrhnite hnací mechanizmus pre polohovanie protizávažia. 3. Zvoľte spôsob merania náklonu ramena. 4. Navrhnite spôsob regulácie polohy protizávažia s cieľom udržať výkyvné rameno vo vodorovnej polohe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.