20. 9. 2019  14:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polohová regulácia pre stabilizáciu výkyvného ramena
Názov témy anglicky: Position control for stabilizing the swing arm
Stav témy: schválené (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zostrojiť výkyvné rameno s možnosťou rotácie vo vertikálnej rovine. Na ramene má byť inštalované pohybujúce sa protizávažie, ktorého polohou sa bude stabilizovať rameno vo vodorovnej polohe. Protizávažie bude uložené v lineárnom vedení a jeho poloha bude ovládaná elektromotorom pomocou remeňového prevodu. Navrhnuté riadenie pre polohovanie protizávažia má zabezpečiť udržanie ramena vo vodorovnej polohe pri jeho zaťažovaní. Úlohy: 1. Realizujte konštrukčný návrh výkyvného ramena s pohyblivým protizávažím. 2. Navrhnite hnací mechanizmus pre polohovanie protizávažia. 3. Zvoľte spôsob merania náklonu ramena. 4. Navrhnite spôsob regulácie polohy protizávažia s cieľom udržať výkyvné rameno vo vodorovnej polohe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AME aplikovaná mechatronika a elektromobilita-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.