19. 6. 2019  3:33 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SAMTEK, spol. s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
Název tématu anglicky: Proposal for the introduction of sustainable socially responsible business at SAMTEK, spol.s. in the context of the National Prize of the SR for social responsibility
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Úvod 1 Kritická historicko-logická systémová analýza spoločensky zodpovedného podnikania 2 Analýza súčasného stavu systému riadenia podniku SAMTEK, spol. s r.o. v kontexte s USZP 3 Návrh na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SAMTEK, spol.s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 4 Zhodnotenie návrhu Záver Zoznam bibliografických odkazov PrílohyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
MTFSTRM04_6I Strategický manažment