20. 6. 2019  4:54 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SAMTEK, spol. s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
Názov témy anglicky: Proposal for the introduction of sustainable socially responsible business at SAMTEK, spol.s. in the context of the National Prize of the SR for social responsibility
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Abstrakt: Úvod 1 Kritická historicko-logická systémová analýza spoločensky zodpovedného podnikania 2 Analýza súčasného stavu systému riadenia podniku SAMTEK, spol. s r.o. v kontexte s USZP 3 Návrh na zavedenie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v podniku SAMTEK, spol.s r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 4 Zhodnotenie návrhu Záver Zoznam bibliografických odkazov PrílohyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
MTFSTRM04_6I Strategický manažment