May 26, 2019   5:45 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena
Title of topic in English: Analysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformation
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Gogola, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Gogola, PhD.
Summary: Žiarovo povlakované, oceľové drôty sa pre špecifické aplikácie tvárnia za studena ťahaním ešte aj po samotnom žiarovom povlakovaní. Tento technologický krok však vplýva nielen na mechanické vlastnosti oceľového substrátu, ale aj na mechanické vlastnosti príslušného žiarového povlaku. Takéto spracovanie môže mať vplyv hlavne na húževnatosť týchto povlakov. V rámci diplomovej práce sa bude skúmať či takto ovplyvnené povlaky si zachovajú dostatočnú húževnatosť. Takto vyrobené drôty sa totiž ďalej ohýbajú do finálneho tvaru podľa požiadaviek zákazníka. Žiarový povlak musí zachovať svoju celistvosť a priľnavosť k substrátu aj na finálnom výrobku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.