18. 10. 2019  5:37 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Skúmanie žiarových povlakov na báze Zn po deformácii za studena
Názov témy anglicky: Analysis of hot-dip coatings on steel substrate after cold deformation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Gogola, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Gogola, PhD.
Abstrakt: Žiarovo povlakované, oceľové drôty sa pre špecifické aplikácie tvárnia za studena ťahaním ešte aj po samotnom žiarovom povlakovaní. Tento technologický krok však vplýva nielen na mechanické vlastnosti oceľového substrátu, ale aj na mechanické vlastnosti príslušného žiarového povlaku. Takéto spracovanie môže mať vplyv hlavne na húževnatosť týchto povlakov. V rámci diplomovej práce sa bude skúmať či takto ovplyvnené povlaky si zachovajú dostatočnú húževnatosť. Takto vyrobené drôty sa totiž ďalej ohýbajú do finálneho tvaru podľa požiadaviek zákazníka. Žiarový povlak musí zachovať svoju celistvosť a priľnavosť k substrátu aj na finálnom výrobku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.