17. 10. 2019  2:41 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Polymérne kompozity pre 3D tlač
Názov témy anglicky: Polymer composites for 3D printing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Zdenko Špitalský, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Príprava polymérnych kompozitov s rôznymi plnivami pre využitie ako materiál pre 3D tlačiarne. - príprava polymérnych kompozitov - mechanické, elektrické a termické vlastnosti - testovanie pripravených polymérnych kompozitov na 3D tlačiarni.
Anotácia anglicky: Preparation of polymer composites with different fillers for use as a material for 3D printers. - preparation of polymer composites - mechanical, electrical and thermal properties - testing of prepared polymer composites on a 3D printer.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TPOLMI technológia polymérnych materiálov
D-TPOLMIxA technológia polymérnych materiálov