20. 10. 2019  20:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kalenie membránových pružín pod lisom - vplyv parametrov na zakalený diel
Názov témy anglicky: Quenching of membrane springs with pressing machine - influence of quenching parameters on hardened part
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Abstrakt: Zadanie DP je z organizácie ZF Slovakia v Trnave. V diplomovej práci budú analyzované membránové pružiny kalené pri rôznych parametroch tepelného spracovania. Analyzovaná bude mikroštruktúra, tvrdosť a rozmery pružín (uhol, ovalita, a pod). Z analýz bude vyhodnotený optimálny režim tepelného spracovania pružín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.