Jul 22, 2019   11:53 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inteligentný akváriový systém
Title of topic in English: Intelligent aquarium system
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Summary: Cieľom práce bude navrhnúť a zostrojiť funkčný prototyp Inteligentného akváriového systému. Inovatívnou časťou systému budú bórom dopované diamantové elektródy, ktoré budú zabezpečovať čistenie a okysličenie vody. Systém bude ďalej monitorovať kvalitu vody a komunikovať s užívateľom prostredníctvom mobilnej aplikácie. V rámci diplomovej práce sa študent oboznámi s výrobou bórom dopovaných diamantových elektród na Ústave elektroniky a fotoniky. Hlavnou činnosťou bude optimalizácia bórom dopovaných diamantových elektród, vývoj PCB a programu pre riadiacu jednotku ako aj návrh a výroba zapuzdrenia systému (3D tlač, frézovanie). Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami VEGA a APVV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.