20. 9. 2019  14:28 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inteligentný akváriový systém
Názov témy anglicky: Intelligent aquarium system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude navrhnúť a zostrojiť funkčný prototyp Inteligentného akváriového systému. Inovatívnou časťou systému budú bórom dopované diamantové elektródy, ktoré budú zabezpečovať čistenie a okysličenie vody. Systém bude ďalej monitorovať kvalitu vody a komunikovať s užívateľom prostredníctvom mobilnej aplikácie. V rámci diplomovej práce sa študent oboznámi s výrobou bórom dopovaných diamantových elektród na Ústave elektroniky a fotoniky. Hlavnou činnosťou bude optimalizácia bórom dopovaných diamantových elektród, vývoj PCB a programu pre riadiacu jednotku ako aj návrh a výroba zapuzdrenia systému (3D tlač, frézovanie). Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami VEGA a APVV.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.