Oct 15, 2019   1:39 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Inteligentný akváriový systém
Title of topic in English: Intelligent aquarium system
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Summary: Cieľom práce bude navrhnúť a zostrojiť funkčný prototyp Inteligentného akváriového systému. Inovatívnou časťou systému budú bórom dopované diamantové elektródy, ktoré budú zabezpečovať čistenie a okysličenie vody. Systém bude ďalej monitorovať kvalitu vody a komunikovať s užívateľom prostredníctvom mobilnej aplikácie. V rámci diplomovej práce sa študent oboznámi s výrobou bórom dopovaných diamantových elektród na Ústave elektroniky a fotoniky. Hlavnou činnosťou bude vývoj PCB a programu pre riadiacu jednotku ako aj návrh a výroba zapuzdrenia systému (3D tlač, frézovanie). Študent bude pracovať na projektoch podporovaných grantovými schémami VEGA a APVV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.