25. 5. 2020  4:50 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bratislava Kollárovo námestie - verejný priestor
Názov témy anglicky:
Bratislava Kollárovo square - public space
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Abstrakt: Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnúť riešenie rekonštrukcie Kollárovo námestie v Bratislave. Obsah a rozsah zadania : časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry, časť B: PS - projekt stavby : - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily časť C: prílohy : správaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AU architektúra a urbanizmus

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.