Jul 20, 2019   9:44 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetlenia
Title of topic in English: Using smart metering systems to control public lighting systems
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Summary: 1. Spravte rešerš v oblasti inteligentných meracích systémov s ohľadom na komunikačné a technologické možnosti 2. Analyzujte možnosť použitia inteligentného elektromeru pre účely riadenia vybranej sústavy verejného osvetlenia 3. Porovnajte a navrhnite vhodné pracovné režimy riadenia vybranej sústavy verejného osvetlenia pomocou inteligentných elektromerov 4. Zhodnoťte ekonomické, technické a prevádzkové prínosy využitia navrhnutého inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacej sústavy verejného osvetleniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-ST Lighting technology-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.