16. 6. 2019  2:58 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Most na D4 nad veslarskou dráhou
Názov témy anglicky: Bridge on D4 over kayak channel
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Abstrakt: Témou práce je návrh predpätého betónového mosta na diaľnici D4 nad veslárskou dráhou. Úlohou študenta je navrhnúť tvar a rozmery nosných prvkov mosta. Vykonať statickú analýzu mosta a navrhnúť predpínaciu výstuž a overiť napätostný stav mosta na úrovni medzných stavov používatelnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.