18. 7. 2019  12:09 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Numerická simulácia and predikcia správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania
Název tématu anglicky: Numerical simulation and prediction of material behavior in the processes of surface heat treatment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Anotace: Práca bude zameraná na štúdium a numerickú simuláciu tvorby vysokopevných povrchových vrstiev v progresívnych technológiách tepelného spracovania ocelí so špecifickým zameraním na povrchové indukčné kalenie a tepelné spracovanie laserom. Cieľom práce bude vypracovanie, verifikácia a aplikácia simulačných modelov pre riešenie združených elektromagnetických, teplotných, fluidných a napäťovo–deformačných polí za účelom analýzy správania sa materiálov v procesoch povrchového tepelného spracovania a optimalizácie vybraných technologických postupov.
Anotace anglicky: Thesis will be focused on the study and numerical simulation of the development of high-strength surface layers in the progressive technologies of heat treatment of steels with the specific orientation on surface induction quenching and laser heat treatment. The object of the thesis will be development, verification and application of simulation models for the solution of coupled electro-magnetic, thermal, fluid and stress-strain fields in order to analyse the material behavior during surface heat treatment and to optimize chosen technological processes.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-PMMDxA progresívne materiály a materiálový dizajn (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --