21. 8. 2019  19:01 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mechanizmy rezistencie na epigenetickú liečbu využivanú pri hemato-onkologických ochoreniach
Názov témy anglicky: Resistance mechanisms on epigenetic treatment of hemato-oncological disseases
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotácia: V klinickej praxi sa na liečbu hemato-onkologických ochorení používa epigenetická terapia často založená na látkach spôsobujúcich hypometyláciu DNA alebo ovplyvňujúcich modifikáciu histónov. Práca bude zameraná na výskum mechanizmov rezistencie na tieto látky.
Anotácia anglicky: In clinical practice, epigenetic therapy is used for treatment of haemato-oncological diseases. This treatment is often based on substances that cause hypomethylation of DNA or affect histone modification. The work will be focused on the research of resistance mechanisms for these substances.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --