20. 8. 2019  0:27 Anabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bratislava Kollárovo námestie - verejný priestor
Název tématu anglicky: Bratislava Kollárovo námestie - public space
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Abstrakt: Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnúť riešenie rekonštrukcie Kollárovho námestia v Bratislave. Obsah a rozsah zadania : časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry, časť B: PS - projekt stavby : - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily časť C: prílohy : správaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AU architektúra a urbanizmus-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.