Oct 16, 2019   8:56 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Title of topic in English: Bratislava - Kollárovo square - public space
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Summary: Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnúť riešenie rekonštrukcie Tuhárskeho námestia v Lučenci. Obsah a rozsah zadania : časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie: - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry, časť B: PS - projekt stavby : - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily časť C: prílohy : správaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AU Architecture and Urban Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.