Oct 21, 2019   2:24 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: ART Campus
Title of topic in English: ART Campus
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Iľja Skoček
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Iľja Skoček
Summary: Predmetom diplomovej práce je urbanisticko-architektonický návrh nového areálu vysokoškolského internátu pre študentov VŠVU v lokalite Drotárska cesta, Bratislava s následným podrobnejším dopracovaním vybratej časti riešenia. Pri návrhu uplatnite najnovšie trendy z realizácií takéhoto typologického druhu s uplatnením verejného priestoru v takýchto areáloch, uvažujte o jeho polyfunkčnej náplni s rešpektovaním požiadaviek sledujúcich rozšírenie a doplnenie priestorov a citlivo komplex prepojte s jestvujúcim objektom Vysokej školy výtvarných umení. Uvažujte o multifunkčnom využití navrhovaných priestorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.