19. 10. 2019  10:07 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
Názov témy anglicky: Safe and Secure Process Control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Anotácia: Cieľom témy je navrhnúť a implementovať pokročilé riadiace algoritmy, ktoré sa vysporiadajú s neželanými vplyvmi, akými sú napríklad poruchy spôsobené šumom merania a kvantizáciou akčných členov a senzorov, a zároveň budú imúnne voči cieleným útokom na bezpečnosť a kvalitu prevádzky. Študent vytvorí ucelenú metodológiu na návrh riadiacich systémov využívajúcich anonymizáciu dát a šifrovanie procesných údajov komunikovaných medzi regulátormi, senzormi a akčnými členmi.
Anotácia anglicky: The aim of the project is to design and to implement advanced process control algorithms that can cope with external disturbances (e.g. due to process noise and quantisation of signals), as well as to be immune against targeted attacks on the safety and quality of control (e.g. due to man-in-the-middle attacks). The student will create a unified methodology to design of control systems based on anonymization and encryption of signals between controllers, sensors, and actuators.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-RP riadenie procesov