26. 8. 2019  0:11 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Predstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravy
Název tématu anglicky: Railway station area in Bratislava - Museum of transport
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Bogár
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra architektúry (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Michal Bogár
Abstrakt: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej zóny Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitou mestskou štruktúrou konzultovať s dopravnými špecialistami a odborníkmi z ďalších dotknutých oblastí. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na Múzeum dopravy ako súčasť daného predstaničného priestoru. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou mestskou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí objektu musia zohľadňovať najnovšie poznatky z typológie jednotlivých funkčných a prevádzkových celkov, z oblasti TZB, ako aj z hľadiska fasádnych systémov tak, aby všetky tieto zložky maximálne prispievali k progresívnosti architektonického konceptu a zároveň k energetickej úspornosti navrhovaného objektu. V prípade Múzea dopravy umiestneného čiastočne v historických železničných objektoch je dôležitou stránkou návrhu aj metóda pamiatkovej obnovy dotknutých častí areálu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.