15. 10. 2019  10:54 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kombinácia informačných technológií používaných v rámci Industry 4.0
Názov témy anglicky: Combination of information technologies used in Industri 4.0 concept
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Anotácia: Cieľom je navrhnúť metodiku riadenia výrobného zariadenia s využitím prístupov, deklarovaných ako hlavné piliere Industry 4.0 (IoT, cloud computing, virtuálna realita a iné) a funkčnosť návrhu verifikovať a validovať na vybranom zariadení v laboratóriách UIAM MTF STU.
Anotácia anglicky: The goal of the thesis is a design of the control of a production equipment by using all main approaches of Industry 4.0 concept (IoT, cloud computing, virtual reality). The functionality of the proposal should be verificated and validated by real equipment in laboratories of Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics of the Faculty of Materials Science and Technologies.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov