18. 9. 2019  0:07 Eugénia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Název tématu anglicky: Railway station area - multifunctional house
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Bogár
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra architektúry (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Michal Bogár
Abstrakt: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej zóny Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitou mestskou štruktúrou. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na vybraný polyfunkčný dom ako súčasť daného priestoru. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí musia zohľadňovať najnovšie poznatky z typológie jednotlivých funkčných a prevádzkových celkov, z TZB, fasádnych systémov a ďalších prvkov tak, aby výsledkom bolo progresívne architektonické riešenie a energetická úspornosť objektu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.