Aug 25, 2019   2:14 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.
Title of topic in English: Railway station area - the main station building.
State of topic: approved (prof. Ing. Boris Bielek, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Michal Bogár
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Michal Bogár
Summary: Mestská štvrť obklopujúca areál Hlavnej železničnej stanice je súčasťou centrálnej mestskej oblasti Bratislavy. Cieľom preddiplomového projektu bolo vytvoriť komplexný urbanistický návrh daného územia a jeho priestorové, funkčné a dopravné prepojenie s okolitým mestom. Zadanie diplomovej práce nadväzuje na preddiplomový projekt, pričom sa sústreďuje na vybranú časť dotknutej zóny – samotný objekt Hlavnej železničnej stanice. V rámci architektonického návrhu tohto objektu je potrebné vytvoriť správne funkčné a priestorové väzby s okolitou mestskou štvrťou a zároveň reagovať na kompozičné princípy a diaľkové urbanistické priehľady, v ktorých sa uvedený objekt nachádza. Vnútorná koncepcia a návrh priečelí objektu musia zohľadňovať najnovšie poznatky z oblasti dopravy, typológie, TZB, fasádnych systémov a ďalších súčastí návrhu tak, aby výsledkom bol progresívny architektonický návrh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.