19. 8. 2019  8:23 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Topoľčany Stará nemocnica - verejný priestor
Názov témy anglicky: Topoľčany Old hospital - public space
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť riešenie verejného a parkového priestoru areálu Starej nemocnice v Topoľčanoch, ktorá bude využívaná pre nové funkcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AU architektúra a urbanizmus-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.