Oct 19, 2019   4:25 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
Title of topic in English: Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Summary: Ferdinandova huta v Novej Maši bola významnou súčasťou coburgovského železiarskeho komplexu na Horehroní na prelome 19. a 20. storočia. V súčasnosti je jej areál opustený a chátra. Úlohou je navrhnúť revitalizáciu areálu vložením novej funkcie a prostredníctvom architektonickej štúdie preukázať možnosť využiteľnosti areálu na rozvojové a spoločenské funkcie obce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.