13. 10. 2019  23:18 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
Názov témy anglicky: Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Abstrakt: Ferdinandova huta v Novej Maši bola významnou súčasťou coburgovského železiarskeho komplexu na Horehroní na prelome 19. a 20. storočia. V súčasnosti je jej areál opustený a chátra. Úlohou je navrhnúť revitalizáciu areálu vložením novej funkcie a prostredníctvom architektonickej štúdie preukázať možnosť využiteľnosti areálu na rozvojové a spoločenské funkcie obce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.