Sep 18, 2019   0:11 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
Title of topic in English: Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Summary: Bývalý meštiansky pivovar na Námestí Š. Moyzesa 7 v Banskej Bystrici pôsobil v komplexe meštianskeho domu, ktorý sa vyvíjal vo viacerých stavebných etapách. Zachovali sa z nich viaceré mimoriadne hodnotné architektonické, umelecké a technické prvky. V súčasnosti je areál opustený a chátra. Úlohou je navrhnúť revitalizáciu objektov areálu prostredníctvom novej funkcie a architektonickou štúdiou preukázať možnosť prezentácie dochovaných architektonických kvalít v prípade funkčných a prevádzkových zmien jeho objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.