14. 10. 2019  4:01 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
Názov témy anglicky: Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Abstrakt: Bývalý meštiansky pivovar na Námestí Š. Moyzesa 7 v Banskej Bystrici pôsobil v komplexe meštianskeho domu, ktorý sa vyvíjal vo viacerých stavebných etapách. Zachovali sa z nich viaceré mimoriadne hodnotné architektonické, umelecké a technické prvky. V súčasnosti je areál opustený a chátra. Úlohou je navrhnúť revitalizáciu objektov areálu prostredníctvom novej funkcie a architektonickou štúdiou preukázať možnosť prezentácie dochovaných architektonických kvalít v prípade funkčných a prevádzkových zmien jeho objektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.