May 23, 2019   3:50 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
Title of topic in English: Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and the historical area
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Summary: Zámok v Uhrovci je významným historickým a kultúrnym dokumentom života obce a jej obyvateľov. V súčasnosti je opustený a nevyužívaný napriek silnému potenciálu na rozvoj hospodárskeho a kultúrneho statusu obce. Úlohou diplomovej práce je prostredníctvom architektonickej štúdie preukázať využiteľnosť kaštieľa a priľahlého parku na rozvojové hospodárske, spoločenské a kultúrne funkcie - na aktivity pre obyvateľov obce, ale aj návštevníkov zo širšieho okolia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.