21. 9. 2019  23:47 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
Názov témy anglicky: Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and the historical area
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Abstrakt: Zámok v Uhrovci je významným historickým a kultúrnym dokumentom života obce a jej obyvateľov. V súčasnosti je opustený a nevyužívaný napriek silnému potenciálu na rozvoj hospodárskeho a kultúrneho statusu obce. Úlohou diplomovej práce je prostredníctvom architektonickej štúdie preukázať využiteľnosť kaštieľa a priľahlého parku na rozvojové hospodárske, spoločenské a kultúrne funkcie - na aktivity pre obyvateľov obce, ale aj návštevníkov zo širšieho okolia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.