Oct 20, 2019   3:36 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava kompozitu s polymérnou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme kovového prášku
Title of topic in English: Preparation of composite with polymer matrix and metal powder reinforcement
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Libor Ďuriška, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je príprava kompozitu s polymérnou matricou (polyamid 66) a spevňujúcou zložkou vo forme oceľového prášku. Príprava kompozitu bude realizovaná technológiou vstrekovania. Pripravené budú tiež vzorky polyamidu 66 bez spevňujúcej zložky. Následne bude vykonaná statická skúška ťahom pre stanovenie pevnostných a deformačných charakteristík. Vzorky budú taktiež študované pomocou mikroskopických techník. Výsledky analýz vzoriek kompozitu a polyamidu 66 bez spevňujúcej zložky budú navzájom porovnané.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MI Materials Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.