Oct 21, 2019   9:54 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien
Title of topic in English: Study of polymer-matrix composites reinforced with glass fibers
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je štúdium kompozitov s polypropylénovou matricou a spevňujúcou zložkou vo forme sklených vlákien s dĺžkou vlákien približne 2mm, 6mm a 12mm. Pre štúdium bude použitá riadkovacia elektrónová mikroskopia, rontgenová difrakčná analýza, diferenčná skenovacia kalorimetria a dilatometria. Pre zisťovanie mechanických vlastností bude vykonaná statická skúška ťahom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MI Materials Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.