20. 4. 2019  20:26 Marcel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: High temperature oxidation of aluminium based alloys
Název tématu anglicky: High temperature oxidation of aluminium based alloys
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marián Drienovský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Marián Drienovský, PhD.
Abstrakt: The diploma thesis will focus on oxidation resistance of aluminium based alloys at elevated temperatures. Oxidation of the samples in a synthetic air will be measured quantitatively by the means of Thermogravimetric analysis (TGA). The tests will be performed at isothermal conditions at four different temperatures (0.2 Tm, 0.5 Tm, 0.7 Tm and 0.9 Tm, Tm = melting temperature of the alloy). The surface morphology and composition of produced oxide layer will be studied by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray diffraction (XRD). The goal of this work is to compare oxidation resistance of selected aluminium-based alloys.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MI materiálové inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.