24. 10. 2019  7:05 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: High temperature oxidation of aluminium based alloys
Názov témy anglicky: High temperature oxidation of aluminium based alloys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Drienovský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Drienovský, PhD.
Abstrakt: The diploma thesis will focus on oxidation resistance of aluminium based alloys at elevated temperatures. Oxidation of the samples in a synthetic air will be measured quantitatively by the means of Thermogravimetric analysis (TGA). The tests will be performed at isothermal conditions at four different temperatures (0.2 Tm, 0.5 Tm, 0.7 Tm and 0.9 Tm, Tm = melting temperature of the alloy). The surface morphology and composition of produced oxide layer will be studied by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray diffraction (XRD). The goal of this work is to compare oxidation resistance of selected aluminium-based alloys.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.