Aug 20, 2019   2:43 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv plnív na mechanické vlastnosti plastových kompozitov
Title of topic in English: Influence of fillers on mechanical properties of polymer composites
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Matej Pašák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Matej Pašák, PhD.
Summary: Plasty majú vhodné úžitkové vlastnosti sú hlavne cenovo dostupné. Vylepšovať priaznivé mechanické a fyzikálne vlastnosti plastov je možné pridávaním rôznych prísad a plnív, aby daný materiál spĺňal všetky požiadavky, ktoré sú na neho kladené. Skúšanie vlastností plastov je operácia, ktorá vo vývoji najmä nových materiálov nasleduje bezprostredne po každom technologickom zásahu. Práca sa zaoberá vplyvom rôznych druhov a obsahov plnív na mechanické vlastnosti materiálov s polymérnou matricou.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MI Materials Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.